• Wat te doen bij overlijden

  • Op het moment dat een persoon overlijdt dient u eerst de dokter te bellen. Nadat de dokter het overlijden heeft vastgesteld, kan u naar de begrafenisondernemer bellen. In overleg zal er afgesproken worden wanneer het lichaam wordt overgebracht naar ons uitvaartcentrum. Op het moment van de overbrenging hebben wij reeds volgende zaken nodig:  

    •     Kledij die de overleden persoon moet dragen
    •     Identiteitskaart van de overledene
    •     Documenten m.b.t. het overlijden die door de dokter werd ingevuld

    Tijdens het telefonisch contact van ons met de familie of bij het ter plaatse komen voor de overbrenging zullen wij een afspraak maken om samen te komen om verdere afspraken te maken in verband met de uitvaart. Hiervoor komen wij tot bij u of komt u naar onze winkel.